หวย 12 ชุดเงินล้าน 1/10/61 ชุดเลขดาวเด่น 2 ตัวบนล่าง 12 ชุดเงินล้าน - หวยซอง
หวยรัฐบาล

หวย 12 ชุดเงินล้าน 1/10/61

หวย 12 ชุดเงินล้าน 1/10/61

หวย 12 ชุดเงินล้าน 1/10/61 สำนักหวยที่แจกชุดเลขเด็ดเป็นแนวทางเลข 2 ตัว บน-ล่าง รวมทั้งหมด 12 ชุด ซึ่งมาจากการวิเคราะห์เลขเด่น แล้วจับเข้าคู่ เหมาะแก่คอหวยที่ชื่นชอบชุดเลข 2 ตัว โดยสามารถคัดเอาชุดที่ชอบไปพิจารณาเพิ่มเติมได้

หวย12ชุดเงินล้าน 1/10/61

หวย 12 ชุดเงินล้าน 1/10/61 ชุดเลข 2 ตัว บน-ล่าง

ชุดเลขเน้น 8 พร้อมหมุนไปกลับ มีดังนี้

80-08

81-18

82-28

89-98

ชุดเลขเน้น 9 พร้อมหมุนไปกลับ มีดังนี้

90-09

91-19

92-29

เบิ้ล 99

ชุดเน้น 0 พร้อมจับหมุนไปกลับ มีดังนี้

เบิ้ล 00

01-10

02-20

09-90

BG1040-1040