หวยฟ้าลิขิต 1/8/61 แจกหวยซองฟ้าลิขิต ดูหวยฟ้าลิขิต หวยซองฟ้าลิขิตงวดนี้ - หวยซอง
หวยรัฐบาล

หวยฟ้าลิขิต 1/8/61

หวยฟ้าลิขิต 1/8/61

หวยฟ้าลิขิต 1/8/61 แจกชุดตัวเลขเด่นจากหวยซองฟ้าลิขิต ชุดเลขเด่นบน เด่นล่าง รวมไปถึงเลข 3 ตัว และ 2 ตัว บน-ล่าง เป็นแนวทางให้กับคอหวยในการเลือกชุดเลขหวยงวดนี้

หวยฟ้าลิขิต 1/8/61

ดูชุดเลขเด่นจาก หวยฟ้าลิขิต 1/8/61

เลขเด่นบนจาก หวยฟ้าลิขิต คือ 2 จับเข้าชุดเลข 3 ตัว และ 2 ตัว ดังนี้

ชุดเลข 3 ตัว เต็ง-โต๊ด คือ 524 จับหมุนไปกลับ ได้ชุดเลข 524-542-245-254-452-425

ชุดเลข 2 ตัว บน พร้อมจับหมุนไปกลับ ได้ชุด 21-12, 24-42

เลขเด่นล่างจาก หวยฟ้าลิขิต คือ 0 ได้ชุดเลข 2 ตัว ล่าง ดังนี้

เลข 2 ตัว ล่าง 10 หมุนไปกลับได้ชุด 10-01

เลข 2 ตัว ล่าง 40 หมุนไปกลับได้ชุด 40-04

BG1040-1040