หวยครูผู้เฒ่านำโชค 1/12/61 จับเข้าคู่เลขเด่นจากหวยครูผู้เฒ่านำโชคงวดนี้
หวยรัฐบาล

หวยครูผู้เฒ่านำโชค 1/12/61

หวยครูผู้เฒ่านำโชค 1/12/61

หวยไทยรัฐ เป็นชุดตารางเลขเด่นที่คอหวยหลายท่านเฝ้าติดตามอยู่ตลอด ซึ่งเป็นชุดตารางเลขให้คอหวยได้นำเลขมาวิเคราะห์อีกรอบ แตกต่างกับหวยครูผู้เฒ่านำโชค 1/12/61 ที่มาในรูปแบบของการจับเข้าคู่เลขเด่นมาให้แบบสำเร็จรูป

หวยครูผู้เฒ่านำโชค 1/12/61

หวยครูผู้เฒ่านำโชค 1/12/61 จับเข้าคู่เลขเด่น เลขรอง

เด่นบน 7 ได้ชุดเลขดังนี้

879-897-798-789-987-978

70-07

74-47

79-97

เด่นล่าง 1 ได้ชุดเลขดังนี้

14-41

15-51

18-81

 

BG1040-1040